A21 - písková šedá

T.acrylic akrylátová dvířka – T.acrylic - lesk

Nový dekor zařazený do skladové kolekce 2016

Další dekory ze skupiny T.acrylic - lesk