Zpracování osobních údajů

Protože máme Vaši e-mailovou adresu evidovanou v našem systému jako odběratele, spolupracující firmu, případně jako jiný získaný kontakt, dovolujeme si vám sdělit informace, popř. obchodní a cenové podmínky o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být důležité. Jsme si vědomi toho, že se tyto informace nemusí přímo dotýkat všech našich partnerů, ale protože nedokážeme jednoznačně určit, komu informace odeslat, volíme tuto formu. Omlouváme se, jestliže jsme Vás touto zprávou nějak obtěžovali.

Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb. a na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) o některých službách informační společnosti, který reguluje mimo jiného i nevyžádanou elektronickou inzerci, spam a dovoluje zasílat pouze obchodní sdělení podle tzv. systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta, Vás žádáme, abyste v případě nesouhlasu se zasíláním našich nabídek a sdělení odpověděli na tento e-mail a do předmětu zprávy napsali „NEZASÍLAT“.

Pokud nám vysloveně, písemně, nevyjádříte NESOUHLAS se zasílám informací a jiných sdělení , máme za to, že jste tímto způsobem vyjádřili SOUHLAS se zasíláním informací a zpracováním osobních dat.

Děkujeme za pochopení.