A115 - popelavě šedá

T.acrylic akrylátová dvířka – T.acrylic - lesk

Střední šeď je velice univerzální dekor, který rozhodně
obstojí sám, ovšem v kombinacích doslova vyniká.

Další dekory ze skupiny T.acrylic - lesk