H1250 ST36 Esche Navarra

T.segment - Kassettenfronten – LTD – Holzdekor

H1250 ST36 Esche Navarra

Formen

T.segment – dreiteilige Küchenfronten

T.segment – fünfteilige Küchenfronten

Kanten

Andere Dekore aus der Gruppe LTD – Holzdekor