Výrobní možnosti

Používané technologie

Používaná technologická zařízení zajišťují hlavně následující uvedené a znázorněné činnosti směřující k vyrobení konečného produktu.

Řezání

Používané technologie - řezání

Frézování

Používané technologie - frézování  Používané technologie - frézování

Lisování

Používané technologie - lisování

Používané materiály

Při výrobě se používají tyto hlavní materiály

Desky MDF

Síla desek je 18 nebo 30 mm, která je dána tvary frézování a typem polotovarů - dvířka, římsy, rampy, stolové desky. Na základě požadavků a dohody je možná i jiná. Desky jsou jednostranně laminované.

Fólie

V současné době se používají především PVC fólie, je možné využití i fólií PP. Teplotní odolnost je do 180 stupňů C, fólie vykazují nízkou odolnost proti oděru, jsou odolné proti vodě.

Lepidla

Lepidla zajišťují soudržnost desky s fólií. Lepidla jsou vodovzdorná, teplem vytvrzená. Dodavatel lepidel zajišťuje jejich teplotní odolnost v rozmezí od 70 do 90° C.