Podpora prodeje - Propagační materiály


Představujeme Vám aktuální nabídku prvků podpory prodeje, které naše společnost nabízí svým obchodním partnerům.

Podpora prodeje tvoří důležitou součást účinné propagace výrobků značky Trachea.

První část nabídky - minikatalog - slouží k základní orientaci v nabídce a je zaměřena především na koncové zákazníky.

Druhá část je určena odborné veřejnosti. Kompletní katalogy výrobků a plastové vzorníky dekorů povrchů, včetně luxusního vzorníku Trendy Exclusive, potřebují pro svou práci zejména výrobci nábytku. Vzorové sady nábytkových dvířek a prezentační stojany, které je možno doplnit bočním pásem vybraných vizualizací, pomáhají zase především prodejcům při práci s vlastní klientelou.

Všechny prvky systému jsou zpracovány tak, aby na sebe navazovaly a doplňovaly se. Systém se neustále vyvíjí - jak po stránce obsahu, tak také designu.

Používáním těchto prvků získáváte možnost těžit z kampaně, kterou na podporu značky vedeme v odborných i populárních médiích.

Bez nadsázky můžeme říci, že díky nim se naše reklama stává i Vaší...

Objednejte si propagační materiály