Certifikáty

Základním cílem výroby je uspokojování potřeb zákazníků a to hlavně v oblastech kvality výrobků a plnění termínů. K tomu směřují všechny procesy zajišťující komunikaci se zákazníky, plánování a zpracování zakázek a vlastní výroby. Samozřejmostí je velmi rychlé vyřizování případných reklamací. Aby byla součinnost jednotlivých procesů na co nejvyšší úrovni, byly ve firmě vytvořeny a následně splněny podmínky pro získání certifikátu, který potvrzuje prokázání splnění požadavků normy ISO 9001:2000.

Certifikát ISO 9001:2008 Certifikát ISO 9001:2008 Certifikát 712/15 - Dvířka pro kuchyňské linky Certifikát 2422-1/15 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-2/15 - Nábytková dvířka
Certifikát 2422-3/15 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-4/15 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-5/15 - Nábytková deska Certifikát 2422-6/15 - Nábytková deska Certifikát 2422-7/15 - Nábytková deska
Certifikát 2422-8/15 - Nábytková deska Certifikát 2422-9/15 - Nábytková deska Certifikát 2422-10/15 - Nábytková deska Certifikát KLASTR
Osvědčení o zdravotní nezávadnosti
Certifikát kvality od Evropské databanky a.s.