Certifikáty

Základním cílem výroby je uspokojování potřeb zákazníků a to hlavně v oblastech kvality výrobků a plnění termínů. K tomu směřují všechny procesy zajišťující komunikaci se zákazníky, plánování a zpracování zakázek a vlastní výroby. Samozřejmostí je velmi rychlé vyřizování případných reklamací. Aby byla součinnost jednotlivých procesů na co nejvyšší úrovni, byly ve firmě vytvořeny a následně splněny podmínky pro získání certifikátu, který potvrzuje prokázání splnění požadavků normy ISO 9001:2015.

Certifikát Hologram Image Registration Certifikát ISO 9001:2015 Certifikát ISO 9001:2015 Certifikát 712/17 - Dvířka pro kuchyňské linky Certifikát 2422-1/17 - Nábytková dvířka
Certifikát 2422-2/17 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-3/17 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-4/17 - Nábytková dvířka Certifikát 2422-5/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-6/17 - Nábytková deska
Certifikát 2422-7/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-8/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-9/17 - Nábytková deska Certifikát 2422-10/17 - Nábytková deska Certifikát KLASTR
Osvědčení o zdravotní nezávadnosti Certifikát kvality od Evropské databanky a.s.